Уважаеми клиенти,
служителите на фирма Селектра ПСБ излиза в лятна ваканция
от 31.07.2018 до 11.08.2018
- включително.

Поръчки изпълними този месец се приемат до 21.07.2018
Уважаеми клиенти,
на Вашето внимание предлагаме нова услуга:
Изработка на стенсил за насищане на печатни платки
При метализирани печатни платки медното покритие се състой от 3 слоя.

pcb tracks
Базисна мед Надграждане галванична + химична мед Обща мед върху пистите
18 μm 25 - 42 μm 43 - 60 μm
35 μm 25 - 42 μm 60 - 70 μm
70 μm 25 - 42 μm 95 - 112 μm

Деиствителното разпределение на дебелините на слоевете зависи от дизаинна на печатната платка.


Минимални писти в зависимост от дебелината на медта:

Дебелина на материал (μm) Крайна дебелина (μm) Широчина на писта (mill)
18 μm 48 μm 10 mill
35 μm 60 μm 12 mill
70 μm 100 μm 14 mill

Всички писти и полета трябва да са на 0,5mm от външния контур.