Уважаеми клиенти,
служителите на фирма Селектра ПСБ излиза в лятна ваканция
от 31.07.2017 до 11.08.2017
- включително.

Поръчки изпълними този месец се приемат до 21.07.2017
Уважаеми клиенти,
на Вашето внимание предлагаме нова услуга:
Изработка на стенсил за насищане на печатни платки
Схема на производствената технология на печатни платки