Уважаеми клиенти,
Фирма Селектра ПСБ
няма да работи от 05.08 до 18.08 и поръчки за месеца ще се приемат до 23.07.
Уважаеми клиенти,
на Вашето внимание предлагаме нова услуга:
Изработка на стенсил за насищане на печатни платки
Доставим базисен материал
Дебелина Едностраннен Двустраннен
18 μm 35 μm 70 μm 35 μm
0.5 no yes no yes
0.8 no yes no yes
1.0 no yes no yes
1.5 yes yes yes yes
2.0 no yes no no