Уважаеми клиенти,
Фирма СЕЛЕКТРА-ПСБ ООД Ви уведомява, че заради увеличение цената на фотошаблоните от доставчика се налага от 20.07.2020г. да промени цената им от 2.10лв./кв.дм на 2.70 лв./кв.дм.
Уважаеми клиенти,
Поради COVID-19 карантина Фирма Селектра ПСБ
няма да работи до допълнително обявяване на дата.
Уважаеми клиенти,
на Вашето внимание предлагаме нова услуга:
Изработка на стенсил за насищане на печатни платки
На разположение са всички диаметри от 0.5мм през стъпка от 0.1мм. Всички свредла се пробиват с 0.1мм по-голямо свредло отколкото е зададено в тооллистата, за да се избегне разликата след металицаята на отвора( само за двуслоини печатни платки с метализирани отвори). В случай че вече сте предвидили при проектирането на печатната платка това увеличение, трябва да се отбележи при възлагането на поръчката. Неметализираните отвори трябва да се обозначат.
Отвори над 6.0мм се разпробиват на ръчна бормашина.

Площадка при метализиран отвор
За да се гарантира една достатъчна площадка за запояване, при проектирането трябва да се спазят следните параметри:
drilling pcb

При зададените стоиности се отнася за минималните изисквания, препоръчително е да се стремите към употрбата на по големи площадки за да се повиши функционалната сигурност.Една по голяма плошадка повишава здравината на спойката.

Площадка при неметализиран отвор
За да се гарантира една достатъчна площадка за запояване, при проектирането трябва да се спазят следните параметри:
drilling pcb - non-metalized holes

При зададените стоиности се отнася за минималните изисквания, препоръчително е да се стремите към употрбата на по големи площадки за да се повиши функционалната сигурност.Една по голяма плошадка повишава здравината на спойката.

Фрезенк
По желание можем да поставим и фрзенк на вашата печатна платка.
Следните параметри ще са ни необходи ми за неговото поставяне.
-диаметър на свредлото d
-диаметър на фрезенка D
-страна на фрезенка
drilling pcb - non-metalized holes