Уважаеми клиенти,
Фирма СЕЛЕКТРА-ПСБ ООД Ви уведомява, че заради увеличение цената на фотошаблоните от доставчика се налага от 20.07.2020г. да промени цената им от 2.10лв./кв.дм на 2.70 лв./кв.дм.
Уважаеми клиенти,
Поради COVID-19 карантина Фирма Селектра ПСБ
няма да работи до допълнително обявяване на дата.
Уважаеми клиенти,
на Вашето внимание предлагаме нова услуга:
Изработка на стенсил за насищане на печатни платки
Задачи и свойства на маската
  • Предпазва от възникването на къси съединения по време на запояването.;
  • Изолиране на писти и полета от елементите;
  • Предпазва от механични и химични влиния / въздеиствия;
  • Подобрява електрическите своиства чрез по добра изолация
Тип на маската
В нашето производств използваме двукомпонентен лак на фирма PETERS. Този лак се нанася по два метода:
1.За малки серии се използва фоточувствителна защитна маска и след това се обработва по фототехнически способ.При теози способ, големината на площадката за маска, трябва да е с 8-10mills по-голяма от тази на платката.
pcb mask

2.За по големи серии се използва термична защитна маска тя се нанася чрез ситопечат. При този спосон , големината на площадката за маска , трябва да е с 10-12mills по-голяма от тази на платката.

Дебелината на лака върху пистите е около 27µm а върху базисния материал е около 36μm.
Цветът на маската е зелен.
Когато имате пера върху печатната платка , те трябва да се освободят от маска. Препоръчително е между перата да не се нанася маска.
Физическите и химическите своиства на маската може да вземете от PETERS. (www.peters.de)