Уважаеми клиенти,
Фирма Селектра ПСБ
няма да работи на 30.04, 02.05 и 03.05.19 г.
Уважаеми клиенти,
на Вашето внимание предлагаме нова услуга:
Изработка на стенсил за насищане на печатни платки
Уважаеми дами и господа,
Благодарим за посещението при СЕЛЕКТРА - ПСБ.
Вие се нуждаете от:
еднослойни или двуслойни печатни платки с епоксидна маска и сервизен печат.
Не се лутайте, Вие ще получите при нас всичко това в отлично качество на ниска цена
и в определен от вас срок.
Телефони 032/634755 и 032/635280 са на ваше разположение за разговори с нашите специалисти
относно вашите печатни платки.
Ще се радваме на вашето обаждане.
Selectra PCB Team.
PCB Design and Manufacturing