Уважаеми клиенти,
Фирма Селектра ПСБ
няма да работи от 05.08 до 18.08 и поръчки за месеца ще се приемат до 23.07.
Уважаеми клиенти,
на Вашето внимание предлагаме нова услуга:
Изработка на стенсил за насищане на печатни платки
Калкулирайте цената на Вашата печатна платка онлайн

Платка Единична Мултиплицирана
Едно/Дву -странна
Размер в mm x mm   (мин. размер 1.1dm2 - от 80x120mm до 100x110mm)
Бройки
Защитна маска/Бял печат
Фрезоване + 10%
Покритие
Материал, Дебелина
Дебелина на медното фолио
Работни дни
Фотошаблон Да(!!!-възможно мултиплициране) Не(вече съществуващ)