Уважаеми клиенти,
Фирма Селектра ПСБ
няма да работи на 30.04, 02.05 и 03.05.19 г.
Уважаеми клиенти,
на Вашето внимание предлагаме нова услуга:
Изработка на стенсил за насищане на печатни платки
Ние се нуждаем от следните данни, за да можем да ви направим една оферта за проектиране на печатна платка:
  1. Електическа схема;
  2. Размери на платката;
  3. Спецификация на елементите;
  4. Габарити на нестандартните елементи;
  5. Специфични изисквания