Уважаеми клиенти,
Фирма Селектра ПСБ
няма да работи на 30.04, 02.05 и 03.05.19 г.
Уважаеми клиенти,
на Вашето внимание предлагаме нова услуга:
Изработка на стенсил за насищане на печатни платки
Можем да наситим Вашите платки с Ваши елементи или с елементи поръчани от нас.
За да Ви изготвим оферта за насищане се нуждаем от електронна схема и спецификация на елементите.
Можете да изпратите електронната схемата и спецификацията на елементите на E-mail: info@selectrapcb.com или selectrapcb@abv.bg