Уважаеми клиенти,
Фирма Селектра ПСБ
няма да работи от 05.08 до 18.08 и поръчки за месеца ще се приемат до 23.07.
Уважаеми клиенти,
на Вашето внимание предлагаме нова услуга:
Изработка на стенсил за насищане на печатни платки
Можем да наситим Вашите платки с Ваши елементи или с елементи поръчани от нас.
За да Ви изготвим оферта за насищане се нуждаем от електронна схема и спецификация на елементите.
Можете да изпратите електронната схемата и спецификацията на елементите на E-mail: info@selectrapcb.com или selectrapcb@abv.bg