Уважаеми клиенти,
служителите на фирма Селектра ПСБ излиза в лятна ваканция
от 31.07.2017 до 11.08.2017
- включително.

Поръчки изпълними този месец се приемат до 21.07.2017
Уважаеми клиенти,
на Вашето внимание предлагаме нова услуга:
Изработка на стенсил за насищане на печатни платки
Доставим базисен материал
Дебелина Едностраннен Двустраннен
18 μm 35 μm 70 μm 35 μm
0.5 no yes no yes
0.8 no yes no yes
1.0 no yes no yes
1.5 yes yes yes yes
2.0 no yes no no